wp507a36ca_0f.jpg
wp998c951e.png
wpb58c74c4.png
wpaf4de968.png

© 2009 J.Bijman                                                                                                                      Icarus Enterprises

 

wp8faa5c15.png
wp24e0f817.png
wpafadb37c.png
wp169bf78e.png
wp8f3dfe41.png
wp15eb894d.png

Aristoteles’ onbewogen beweger

 

18000 genen    Als proton H (H=1) als singuliere snaar de wereld uit het niets in gang zet, en als ΔH terugkeert, zijn elektronen een tautologie**. H is in onze 3-D wereld dan zijn eigen anti-afgeleide ΔH want ΔH/H heen is -H/ΔH terug. ΔH-H is daarom 0 in 3-D en dus staat alles stil* als ΔH/H gelijk is aan 1. Daarmee is  onze 3-D wereld een ‘Ding an sich’* dat we slechts intuïtief* kunnen definiëren als het 3-D oppervlak van een gesloten 4-D 3-Sphere (fig.1). De singulariteit H (fig.1) is daarin Aristoteles’ onbewogen beweger die op tijd t=0 de 4-D 3-Sphere ‘anti-ruimte’ ltr(-1)/C (Coulomb, 1ml) schept* maar als 4-D ΔH niet kan terugkeren* in het niets vanwege een factor 2 aan teveel kinetische‘ ‘energie’ en een factor 10 in ‘volume’. Door versmelting van 2-D (3-assen) en 4-D (6-assen) is met die ‘ruimte’ en ‘energie’ in de loop der tijd in 3-D (feedback) door recombinatie en permutatie een natuur als product van wil en voorstelling ontstaan*. ΔH (4-D) recirculeert dan schijnbaar vanuit het ongerijmde als 2-D ‘inert’ drijvende kracht door ‘ons’ 3-D ‘oppervlak’. Zo’n oppervlak kan echter net als even-wijdigheid* niet bestaan in 3-D van de 4-D 3-Sphere en daarom vindt in onze voorstelling recombinatie en permutatie plaats als uitwisseling van informatie tussen 2 anti-sense strengen (2-zijdig circulair plasmide mag ook) van ieder (6x10(9)DNA als schijnbare evenwijdige lijnen waarop 18.000 genen (fig.2) als anti-afgeleide. Die uitwisseling is gesanctioneerd, -1/18.10(-3) C/sec is van +6.10(18/2)sec de anti-afgeleide waardoor ‘DNA’ (van 2-ruimtes!) is opgedeeld in constant variabele codons*.

 We zijn dus een ongerijmde 3-D illusie, geprojecteerd vanuit een 4-D (18ml) en 2-D (1ml) ruimte op het 3-D oppervlak van een 4-D 3-Sphere (fig.1). Zo’n 3-Sphere is een gesloten wereld, waarin de 2-D en 4-D ruimtes gesloten en causaal verbonden zijn*. Alles, tot en met de getallen* en dimensies* zijn illusies tussen uw oren. Alleen de tijd is reëel* hoewel die in principe stilstaat. De natuur (waaronder de mens) is namelijk niets anders dan een 3-D illusie van wil en voorstelling* waarbij als wij (de natuur) het willen de tijd 1sec vooruit gaat, omdat H zijn eigen anti-afgeleide ΔH is, en waarbij ‘onze toekomst’ als verleden met gepredestineerde tijd 1 sec achteruit gaat, als onbewogen beweger (fig.3)*. Net zolang totdat H (=ΔH in 3-D)

teruggekeerd is in het niets.  

                                                      ---> Vervolg Democritus etc

 

 

The large and the small ... Cusanus.             Changing and moving ... Leibnitz.              This 3-D river.... Heraclitus.             Nothing moves...  , Zeno
wpf995e0ba.png
wp8c6b7e1c.png